Członkostwo w krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych

  • członek The European Sleep Research Society
  • członek American Academy of Sleep Medicine
  • członek International Surgical Sleep Society
  • członek The European Academy of Facial Plastic Surgery
  • członek Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
  • członek Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych
  • wyróżniony przez dwa najbardziej prestiżowe stowarzyszenia leczenia zaburzeń oddychania podczas snu–American Academy of  Sleep Medicine oraz  International Surgical Sleep Society (2010)

Staże zagraniczne

28.07.-29.08.2014 – staż naukowy, prof. Bhik Kotecha, Royal National Throat, Nose and Ear Hospital, Londyn, Wielka Brytania- „Leczenie zaburzeń oddychania podczas snu”

30.04-05.05.2012 – staż naukowy, prof. Edward Wiever, U.S. Department of Veteran Affairs, Seattle, USA – „Diagnostyka Leczenie zabiegowe zaburzeń oddychania podczas snu”

Działalność dydaktyczna

W swojej karierze zawodowej skupiłem się na trzech kierunkach działalności dydaktycznej:

●uczestniczę/prowadzę jako kierownik naukowy szkolenia dla lekarzy specjalistów oraz będących w trakcie specjalizacji – szkolenia grupowe oraz indywidualne.

●jestem ekspertem i konsultantem naukowym portali medycznych oraz serwisów internetowych

●promocja zdrowia

Centrum Medyczne MML zostało wyróżnione przez Izbę Lekarską możliwością przyznawania punktów edukacyjnych w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy i  lekarzy dentystów. Uczestnicy szkoleń nabywają umiejętność wczesnej diagnostyki pacjentów planujących zabiegi implantologiczne w kontekście chorych zatok. Wykłady oraz zajęcia praktyczne mają na celu podniesienie jakości świadczonych usług dla pacjentów. Szkolenie zakończone jest testem, którego pozytywny wynik daje uczestnikowi 8 punktów edukacyjnych. Warsztaty odbywają się cyklicznie od 2015r. w CM MML. Składają się z części teoretycznej, dyskusji oraz części praktycznej. Tematy warsztatów obejmują:

●Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu implantologicznego w kontekście chorych zatok

●Aktualne możliwości współpracy laryngologiczno-stomatologicznej

●Diagnostykę w leczeniu implantologicznym w kontekście chorych zatok

●Przygotowanie laryngologiczne pacjenta pod kątem procedur implantologicznych oraz SINUSLIFT

●Diagnostykę schorzeń laryngologicznych

●Współpracę laryngolog – lekarz medycyny rodzinnej

●Mało inwazyjne metody leczenia schorzeń laryngologicznych

●Laryngologiczną diagnostykę i leczenie dzieci

●Zależności między zdrowiem jamy nosowej i kanalika łzowego