Działalność dydaktyczna

W swojej karierze zawodowej skupiłem się na trzech kierunkach działalności dydaktycznej:

●uczestniczę/prowadzę jako kierownik naukowy szkolenia dla lekarzy specjalistów oraz będących w trakcie specjalizacji – szkolenia grupowe oraz indywidualne.

●jestem ekspertem i konsultantem naukowym portali medycznych oraz serwisów internetowych

●promocja zdrowia

Centrum Medyczne MML zostało wyróżnione przez Izbę Lekarską możliwością przyznawania punktów edukacyjnych w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy i  lekarzy dentystów. Uczestnicy szkoleń nabywają umiejętność wczesnej diagnostyki pacjentów planujących zabiegi implantologiczne w kontekście chorych zatok. Wykłady oraz zajęcia praktyczne mają na celu podniesienie jakości świadczonych usług dla pacjentów. Szkolenie zakończone jest testem, którego pozytywny wynik daje uczestnikowi 8 punktów edukacyjnych. Warsztaty odbywają się cyklicznie od 2015r. w CM MML. Składają się z części teoretycznej, dyskusji oraz części praktycznej. Tematy warsztatów obejmują:

●Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu implantologicznego w kontekście chorych zatok

●Aktualne możliwości współpracy laryngologiczno-stomatologicznej

●Diagnostykę w leczeniu implantologicznym w kontekście chorych zatok

●Przygotowanie laryngologiczne pacjenta pod kątem procedur implantologicznych oraz SINUSLIFT

●Diagnostykę schorzeń laryngologicznych

●Współpracę laryngolog – lekarz medycyny rodzinnej

●Mało inwazyjne metody leczenia schorzeń laryngologicznych

●Laryngologiczną diagnostykę i leczenie dzieci

●Zależności między zdrowiem jamy nosowej i kanalika łzowego