Uszy, nos, zatoki to cały mój świat..

Jestem założycielem i właścicielem Centrum Medycznego MML oraz absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Od wielu lat jestem członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw medycznych. Specjalizuję się w otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi oraz medycynie lotniczej (I i II stopień).

Od początku swojej pracy interesowała mnie chirurgia laryngologiczna, a wprowadzenie technik endoskopowych oraz innych mało inwazyjnych operacji laryngologicznych spowodowało jeszcze większe zainteresowanie chirurgią precyzyjną. Przez lata mojej działalności medycznej rozwijałem pracę z dziedziny Funkcjonalnej Endoskopowej Chirurgii Nosa i Zatok (ang. FESS).

Jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadziłem metodę balonoplastyki zatok (cewnikowania endoskopowego zatok) oraz innowacyjną metodę poszerzenia ujść zatok XprESS, a także mało inwazyjnych zabiegów płukania zatok metodą Hydrodebrider. Jestem założycielem pierwszego w Polsce Snoring Center – Centrum Leczenia Chrapania.

Jestem inicjatorem leczenia chrapania poprzez technikę koblacji, radiochirurgię, technikę harmoniczną oraz implanty stosowane do korekcji gardła i podniebienia miękkiego. Jako jedyny w Polsce rozpocząłem wykonywanie innowacyjnego zabiegu Repose THS.

W swej wieloletniej praktyce zostałem wyróżniony przez najbardziej prestiżowe stowarzyszenia leczenia zaburzeń snu, m.in. American Academy of Sleep Medicine, International Surgical [&] Sleep Society, European Sleep Research Society, European Society od Endocrine Surgeons i in.

Od wielu lat moją misją jest integracja środowisk laryngologicznych i stomatologicznych oraz wymiana doświadczeń lekarskich. Prowadzę szkolenia, warsztaty i konferencje dla stomatologów o tematyce leczenia i diagnostyki zatok szczękowych w aspekcie leczenia implantologicznego.

Ponadto bardzo ważnym aspektem mojej działalności jest budowanie świadomości jak ważne jest prawidłowe dotlenienie organizmu podczas snu. Biorę czynny udział w akcjach, projektach i kampaniach dotyczących Obturacyjnego Bezdechu Sennego oraz wpływu na codzienne funkcjonowanie człowieka, przede wszystkim w kontekście „Bezpiecznego kierowcy”.

Dr MM S1E1

Cykl rozmów z fantastycznymi gośćmi - moimi pacjentami! Opowiadamy o zatokach, o oddychaniu i innych ...

Praca naukowa

Perforacja przegrody nosa – nowe metody leczenia

Wywiad

O kulisach pracy z zawodnikami MMA

Certyfikaty

Antwrep University Hospital

CelonENT

Medal Europejski

ESES Certificate

Celon SURGICAL

Flagon Certificate

Milano Masterclass

Medical Tourism